d ODAMAN
DEN?Z - NEH?R - GL TARAMA
Odaman Deniz-Nehir-Gl Tarama Hizmetleri olarak Duba teknelerimizle byk oktanl? malzeme nakil hizmeti yapmaktay?z.
AGREGA (KUM-AKIL OCA?I)
Agrega arazilerimizde ?kar?lan kum, modern teknoloji ile donat?lm?? tesislerimizde elenerek s?n?fland?r?ld?ktan sonra pazarlanmaktad?r.
LOJ?ST?K - DEPOLAMA H?ZMETLER?
Odaman Lojistik / Depolama / Liman Gar Hizmetleri
HOTEL / RESTAURANT
Odaman Hotel; Band?rma ?ehir merkezinde faaliyet gsteren 3 y?ld?zl? bir hotelimizdir.Teras kat?m?zda her trl yemekli, yemeksiz organizasyona a?k restaurant?m?z hizmetinizdedir.